Ultraljud – in under huden

Effekten av IMEDEEN kan mätas och bedömas genom att göra ett ultraljud på huden med Dermascan. Ultraljud används för att fastställa tillståndet i hudens djupa lager (dermis). Skanningen utförs på ett hudområde som är ca 12 mm brett. Dermascan kan bedöma hud med ett djup på ca 2 mm. En bild av huden tas fram som visas på en skärm. Bilden visar följande:

  • Det översta strecket på bilden visar hudens översta lager (epidermis). Ju tätare strecken är, desto bättre fungerar hudbarriären. 
  • Dermis befinner sig under epidermis och är hudens ”stöttande” lager. Det visas på skärmen som ett färgat mönster som illustrerar mängden kollagen, elastin och fuktbevarande element i dermis. Ju djupare färgen är, desto tätare är koncentrationen av proteinfibrer i huden, och desto bättre mår alltså huden.

Mörka färger innebär med andra ord att huden mår bra. Ju större de färgade områdena är och ju bättre fördelningen av dem är, desto bättre är hudens kvalitet.

Effekten av IMEDEEN kan mätas med ett ultraljud. Följande ultraljudsbilder kommer från en hudundersökning som pågick under ett år. De visar förändringen i hudens kvalitet efter tre månader och därefter ytterligare förändring efter ett års intag av IMEDEEN. Undersökningen omfattade 144 kvinnor i åldern 35 till 50 år, som alla uppvisade svaga till måttliga tecken på åldrande av huden.

Vid undersökningens slut kunde man konstatera en statistisk signifikant förbättring i alla objektiva mätningar, däribland ultraljudskanningarna. Slutsatsen blev att IMEDEEN är aktivt i dermis, där produkten förbättrar hudens grundläggande kvalitet och dess naturliga förmåga att bevara fukt. Det klarar fuktighetskrämer inte av eftersom de arbetar på hudens yta.

Den första skanningsbilden visar att hudens yta är ojämn och att barriären därmed inte fungerar optimalt. Ser man närmare på dermis är det tydligt att det finns ett oregelbundet mönster av kollagen, elastin och fuktbevarande element. 

Efter tre månader visas förändringar i både epidermis (hudens översta lager, dvs. den synliga delen av huden) och dermis (hudens djupa lager). 

På den sista skanningsbilden, det vill säga efter ett års intag av IMEDEEN, visar bilden ett mycket jämnare mönster av mörka färger. Det betyder att det har skett en ökning av mängden kollagen, elastin och fuktbevarande element. Resultatet är en mjukare, jämnare och smidigare hud.